cả nhà cho e hỏi. e đang dùng share hosting của hawkhost 5$/1 tháng nếu có tầm 1k visit mỗi ngày thì web có chịu dc không nên nâng cấp lên những gì ạ. e ko rành vụ này lắm.

cả nhà cho e hỏi. e đang dùng share hosting của hawkhost 5$/1 tháng nếu có tầm 1k visit mỗi ngày thì web có chịu dc không nên nâng cấp lên những gì ạ. e ko rành vụ này lắm.
0

Câu hỏi từ Group FB:
cả nhà cho e hỏi. e đang dùng share hosting của hawkhost 5$/1 tháng nếu có tầm 1k visit mỗi ngày thì web có chịu dc không nên nâng cấp lên những gì ạ. e ko rành vụ này lắm.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/588754685158760/