Cần tìm đơn vị hợp tác code thêm tính năng cho Marketplace (Sàn thương mại điện tử tương tự như Shopee) dựa theo Theme đã có sẵn.Đơn vị / Team nào nhận trọn gói được làm ơn nhắn mình!**Yêu cầu**: Có khả năng làm nhanh gọn, giá tốt!Cảm ơn!

Câu hỏi từ Group FB:
Cần tìm đơn vị hợp tác code thêm tính năng cho Marketplace (Sàn thương mại điện tử tương tự như Shopee) dựa theo Theme đã có sẵn.

Đơn vị / Team nào nhận trọn gói được làm ơn nhắn mình!

Yêu cầu: Có khả năng làm nhanh gọn, giá tốt!

Cảm ơn!
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Cần tìm đơn vị hợp tác code thêm tính năng cho Marketplace (Sàn thương mại điện tử tương tự như Shopee) dựa theo Theme �...