Bro nào có hợp đồng freelancer cho mình tham khảo với được không ạ!

Bro nào có hợp đồng freelancer cho mình tham khảo với được không ạ!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bro nào có hợp đồng freelancer cho mình tham khảo với được không ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/546340732733489/