Bro nào biết cách xoá hết dữ liệu đã nhập vào custom field không ạ, một field name nào đó. Nhiều rác quá giờ em muốn xoá hết dữ liệu field mà tìm mãi không thấy field name trong php admin để xoá @@ Đã xử lý được thanks.

Bro nào biết cách xoá hết dữ liệu đã nhập vào custom field không ạ, một field name nào đó. Nhiều rác quá giờ em muốn xoá hết dữ liệu field mà tìm mãi không thấy field name trong php admin để xoá @@ Đã xử lý được thanks.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bro nào biết cách xoá hết dữ liệu đã nhập vào custom field không ạ, một field name nào đó. Nhiều rác quá giờ em muốn xoá hết dữ liệu field mà tìm mãi không thấy field name trong php admin để xoá @@

Đã xử lý được thanks.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/560064304694465/