Blacklist Seller & Customer tại WordPress Vietnam Team ✪

blacklist

Trước khi anh em sử dụng bất kỳ dịch vụ nào (mua bán, thuê mượn,… sản phẩm, dịch vụ,…) tại group WordPress Vietnam Team ✪ (sau này gọi tắt là “group này”, “WPVN”) hãy dành vài phút để kiểm tra qua danh sách dưới đây, xem có tên đối tác, khách hàng của bạn tại đây hay không?

BLACKLIST SELLER

Danh sách đen người bán hàng, cung cấp dịch vụ kém chất lượng, có hành vi lừa đảo, gian dối, đã nhận tiền mà không cung cấp được dịch vụ, cung cấp không đúng yêu cầu, thỏa thuận,…

  1. Nguyễn Lâm Hưng

BLACKLIST CUSTOMER

Danh sách đen khách hàng, người thuê dịch vụ. Có hành vi lừa đảo người bán hàng. Hành động cụ thể nhất thuê người cung cấp dịch vụ, mua sản phẩm. Khi đã hoàn thành task hoặc bàn giao sản phẩm nhưng không thanh toán tiền.

Điều khoản
Danh sách, nội dung này được chúng tôi cung cấp dựa trên đánh giá, trải nghiệm của thành viên trong group WPVN. Những dữ liệu trong bài viết này có thể được thay đổi theo thời gian và không cần báo trước với các bạn. Vì thế, xin vui lòng đọc nội dung, điều khoản thay đổi tại đây nếu bạn cần nó.
Cập nhật 31/07/2023
Follow thêm thảo luận tại group Redirecting...