Bên mình cần tìm 02 bạn Senior WordPress Dev, có thể làm remote, lương thưởng hấp dẫn. Contact mình nhé: minhhoabank@gmail.com

Bên mình cần tìm 02 bạn Senior WordPress Dev, có thể làm remote, lương thưởng hấp dẫn. Contact mình nhé: minhhoabank@gmail.com
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bên mình cần tìm 02 bạn Senior WordPress Dev, có thể làm remote, lương thưởng hấp dẫn. Contact mình nhé: minhhoabank@gmail.com
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/768320583868835/