Bạn nào dùng GreenCloudVPS ko? Server mình chết từ 1h30 chiều đến giờ vẫn chưa tỉnh :( Sếp chửi thấy cụ cố luôn :(

Bạn nào dùng GreenCloudVPS ko? Server mình chết từ 1h30 chiều đến giờ vẫn chưa tỉnh :( Sếp chửi thấy cụ cố luôn :(
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bạn nào dùng GreenCloudVPS ko? Server mình chết từ 1h30 chiều đến giờ vẫn chưa tỉnh :frowning:
Sếp chửi thấy cụ cố luôn :frowning:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/790461604988066/