Bạn nào chuyên php custom type wordpress ib có job nhỏ nhanh mì ăn liền. Display tin tức ra trang chủ. #job #mianlien #wpvn

Câu hỏi từ Group FB:
Bạn nào chuyên php custom type wordpress ib có job nhỏ nhanh mì ăn liền.
Display tin tức ra trang chủ.
#job #mianlien #wpvn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/735231023844458/