Bác nào sài framework frontity làm theme chưa ạ. Có nhược điểm gì không các bác

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào sài framework frontity làm theme chưa ạ.
Có nhược điểm gì không các bác
Nguồn: Redirecting...