Bác nào nhận code theme wordpress từ file mẫu thiết kế (PSD, AI) inbox mình vào việc nào. P/s: Build từ theme flatsome hoặc thesis gì đó chứ không phải build cái giao diện cứng bên ngoài nha các bác.

Bác nào nhận code theme wordpress từ file mẫu thiết kế (PSD, AI) inbox mình vào việc nào. P/s: Build từ theme flatsome hoặc thesis gì đó chứ không phải build cái giao diện cứng bên ngoài nha các bác.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào nhận code theme wordpress từ file mẫu thiết kế (PSD, AI) inbox mình vào việc nào. P/s: Build từ theme flatsome hoặc thesis gì đó chứ không phải build cái giao diện cứng bên ngoài nha các bác.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/694727901228104/