Bác nào kết nối woo với phần mềm kho misa chưa ạ…e cần thuê code

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào kết nối woo với phần mềm kho misa chưa ạ…e cần thuê code
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/779281199439440/