Bác nào hay import sản phẩm từ file CSV vào woocommerce cho em hỏi với. Cách chỉnh sửa file CSV như thế nào để nó ko lỗi với ạ. #help

Bác nào hay import sản phẩm từ file CSV vào woocommerce cho em hỏi với. Cách chỉnh sửa file CSV như thế nào để nó ko lỗi với ạ. #help
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào hay import sản phẩm từ file CSV vào woocommerce cho em hỏi với.
Cách chỉnh sửa file CSV như thế nào để nó ko lỗi với ạ.
#help
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/701712317196329/