Bác nào giúp em được không ạ . Em cấp quyền cho các thành viên nhưng khi các thành viên đăng nhập vào đều bị cấm,mong các bác chỉ điểm giúp em vs ạ

Bác nào giúp em được không ạ . Em cấp quyền cho các thành viên nhưng khi các thành viên đăng nhập vào đều bị cấm,mong các bác chỉ điểm giúp em vs ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào giúp em được không ạ . Em cấp quyền cho các thành viên nhưng khi các thành viên đăng nhập vào đều bị cấm,mong các bác chỉ điểm giúp em vs ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/573833239984238/