Bác nào dùng Plugin WPML rồi có kinh nghiệm giúp em với. Em thêm tag cho sản phẩm của bản tiếng anh sao nó không nhận ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào dùng Plugin WPML rồi có kinh nghiệm giúp em với. Em thêm tag cho sản phẩm của bản tiếng anh sao nó không nhận ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/605446663489562/