bác nào dùng HOSTING bên DREAMHOST cho WOO mà muốn thêm nhiều tên miền vào 1 store thì có cách nào ạ?

bác nào dùng HOSTING bên DREAMHOST cho WOO mà muốn thêm nhiều tên miền vào 1 store thì có cách nào ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
bác nào dùng HOSTING bên DREAMHOST cho WOO mà muốn thêm nhiều tên miền vào 1 store thì có cách nào ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/812683269432566/