Bác nào đã tạo ví để cho khách hàng nạp tiền sẵn vào đó và dùng cho các thanh toán trên site chưa ạ? Bác nào làm rồi cho e xin giải pháp với. E cảm ơn

Bác nào đã tạo ví để cho khách hàng nạp tiền sẵn vào đó và dùng cho các thanh toán trên site chưa ạ? Bác nào làm rồi cho e xin giải pháp với. E cảm ơn
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào đã tạo ví để cho khách hàng nạp tiền sẵn vào đó và dùng cho các thanh toán trên site chưa ạ?
Bác nào làm rồi cho e xin giải pháp với. E cảm ơn
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/613418886025673/