Bác nào có xài plugin wp content crawler rồi có biết cron của nó hoạt động thế nào ko ? mình thấy mỗi lần vô admin nó mới chạy hay sao ấy

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào có xài plugin wp content crawler rồi có biết cron của nó hoạt động thế nào ko ? mình thấy mỗi lần vô admin nó mới chạy hay sao ấy
Nguồn: Redirecting...