Bác nào có video, link hướng dẫn sử dụng plugin WPML không ah. Em tìm không ra, mà mò không hiểu

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào có video, link hướng dẫn sử dụng plugin WPML không ah. Em tìm không ra, mà mò không hiểu
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/546069679427261/