Bác nào có video, link hướng dẫn sử dụng plugin WPML không ah. Em tìm không ra, mà mò không hiểu

Bác nào có video, link hướng dẫn sử dụng plugin WPML không ah. Em tìm không ra, mà mò không hiểu
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào có video, link hướng dẫn sử dụng plugin WPML không ah. Em tìm không ra, mà mò không hiểu
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/546069679427261/