Bác nào có sẵn theme này đầy đủ key mà ko dùng hoặc dùng chung bán lại cho mình với

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào có sẵn theme này đầy đủ key mà ko dùng hoặc dùng chung bán lại cho mình với
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/562711501096412/