Bác nào có plugin auto post hình thumnail khi post tin tức cho mình xin với ạ ! thanks all !

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào có plugin auto post hình thumnail khi post tin tức cho mình xin với ạ ! thanks all !
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/738284280205799/