Bác nào có font light của Poppins việt hóa không ạ. Cho e xin với :V

Bác nào có font light của Poppins việt hóa không ạ. Cho e xin với :V
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào có font light của Poppins việt hóa không ạ. Cho e xin với :V
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/758622131505347/