Bác nào clone được site và crawl product về được thì ib báo giá e với ạ

Bác nào clone được site và crawl product về được thì ib báo giá e với ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào clone được site và crawl product về được thì ib báo giá e với ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/573009873399908/