Bác nào biết Polylang bị sao khi mà chuyển ngôn ngữ báo lỗi Error establishing a database connection không ạ :((

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào biết Polylang bị sao khi mà chuyển ngôn ngữ báo lỗi
Error establishing a database connection không ạ :((
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/805484763485750/