Bác nào biết cài Spaces digitalocean để khi leech truyện về tự động lưu ảnh về đó không ạ . Giusp em với . E hậu tạ ạ

Bác nào biết cài Spaces digitalocean để khi leech truyện về tự động lưu ảnh về đó không ạ . Giusp em với . E hậu tạ ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào biết cài Spaces digitalocean để khi leech truyện về tự động lưu ảnh về đó không ạ . Giusp em với . E hậu tạ ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/576135259754036/