Bác nào biết cách hướng dẫn e nén Jquery với ạ. Nó quá nặng, e xoá thử đi thì pagespeed lên trên 95 điểm, còn có nó thì tuột tận 70 điểm.

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào biết cách hướng dẫn e nén Jquery với ạ.
Nó quá nặng, e xoá thử đi thì pagespeed lên trên 95 điểm, còn có nó thì tuột tận 70 điểm.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/713728522661375/