Bác nào biết các Xử lý web load các bài post để dạng carousel khi đang load trang thì hiển thị theo chiều dọc sau khi load xong mới về giao diện như bình thường nhìn hơi xấu. Em xin cám ơn!

Bác nào biết các Xử lý web load các bài post để dạng carousel khi đang load trang thì hiển thị theo chiều dọc sau khi load xong mới về giao diện như bình thường nhìn hơi xấu. Em xin cám ơn!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Bác nào biết các Xử lý web load các bài post để dạng carousel khi đang load trang thì hiển thị theo chiều dọc sau khi load xong mới về giao diện như bình thường nhìn hơi xấu.
Em xin cám ơn!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/663343371033224/