Áp dụng bố cục cho trang Recipes trong Brunch Pro

Bạn đang cố gắng thiết lập thanh bên trên các trang Công thức nấu ăn trong trang Brunch Pro của bạn tương tự như trong bản demo chủ đề? Nếu bạn đang sử dụng plugin Simmer for Recipes, / trang công thức trên giao diện người dùng sẽ là trang lưu trữ của CPT và không phải là Trang tĩnh có cùng một slug. Điều này khiến bố cục được chọn trong trình chỉnh sửa Trang không hoạt động trong giao diện người dùng.

Chúng ta có thể sử dụng genesis_pre_get_option_site_layout bộ lọc hook để áp dụng Bố cục nội dung / Thanh bên phụ mong muốn của chúng ta vào trang lưu trữ / công thức CPT bằng cách thêm phần sau vào functions.php của Brunch Pro :

add_filter( 'genesis_pre_get_option_site_layout', 'custom_set_layout' );
/**
 * Apply Secondary Sidebar/Content layout to `recipe` CPT archive.
 * @return string layout id.
 */
function custom_set_layout() {
    if ( is_post_type_archive( 'recipe' ) ) {
        return 'alt-sidebar-content';
    }
}

Tùy chọn khác là thay đổi cơ sở của kho lưu trữ CPT từ mặc định recipes thành một thứ khác tại Cài đặt> Mô phỏng và lưu lại cấu trúc liên kết cố định.