Ảnh thumb share bài viết qua facebook không đúng

Ảnh thumb share bài viết qua facebook không đúng
0

Khi mình copy link share bài viết từ site, past vào post Facebook thì nó hiện đúng hình, nhưng khi đăng bài lên thì nó hiện hình đại diện là logo site. Xin mọi người help dùm.

Link bài viết
http://tinnong.live/cach-giu-cho-mui-huong-nuoc-hoa-nu-thom-lau-tren-co-the/