Anh em xài VPS Delicate CPU có kinh nghiệm cho mình hỏi câu lệnh nào check là mình xài riêng một VPS có CPU thuê riêng ạ ? Mình mới thuê một Dedicated Server có ram 1,75 G, 1 CPU riêng mà không biết có chính xác là như vậy không ? #WPVNHELP

Câu hỏi từ Group FB:
Anh em xài VPS Delicate CPU có kinh nghiệm cho mình hỏi câu lệnh nào check là mình xài riêng một VPS có CPU thuê riêng ạ ?
Mình mới thuê một Dedicated Server có ram 1,75 G, 1 CPU riêng mà không biết có chính xác là như vậy không ?

#WPVNHELP
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/785009772199916/