Anh em thắc mắc Tại sao Pagespeed thấp mà website vẫn lên được TOP thì đọc bài này nhé [https://backlinko.com/hub/seo/core-web-vitals](https://backlinko.com/hub/seo/core-web-vitals) #wp2speed

Anh em thắc mắc Tại sao Pagespeed thấp mà website vẫn lên được TOP thì đọc bài này nhé [https://backlinko.com/hub/seo/core-web-vitals](https://backlinko.com/hub/seo/core-web-vitals) #wp2speed
0

Câu hỏi từ Group FB:
Anh em thắc mắc Tại sao Pagespeed thấp mà website vẫn lên được TOP thì đọc bài này nhé https://backlinko.com/hub/seo/core-web-vitals

#wp2speed
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/670282373672657/