Anh em làm được slider này chỉ giúp hoặc có phí thì báo mình nhé. Thanks! h[ttp://migoclinic.com/en1/m/main/main.php](http://migoclinic.com/en1/m/main/main.php)

Anh em làm được slider này chỉ giúp hoặc có phí thì báo mình nhé. Thanks! h[ttp://migoclinic.com/en1/m/main/main.php](http://migoclinic.com/en1/m/main/main.php)
0

Câu hỏi từ Group FB:
Anh em làm được slider này chỉ giúp hoặc có phí thì báo mình nhé. Thanks!

http://migoclinic.com/en1/m/main/main.php
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/564315900935972/