anh em giúp với web mình khi chia sẻ link lên fb thì nó không hiển thị thumbnail và tiêu đề bài viết nó chỉ hiển thị cái link web.

anh em giúp với web mình khi chia sẻ link lên fb thì nó không hiển thị thumbnail và tiêu đề bài viết nó chỉ hiển thị cái link web.
0

Câu hỏi từ Group FB:
anh em giúp với web mình khi chia sẻ link lên fb thì nó không hiển thị thumbnail và tiêu đề bài viết nó chỉ hiển thị cái link web.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/538030950231134/