Anh em cứ dự đoán tại đây cũng hợp lệ nhé. 😊 VN - UAE (7-0)

Câu hỏi từ Group FB:
Anh em cứ dự đoán tại đây cũng hợp lệ nhé. :blush:
VN - UAE (7-0)
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/794548741246019/