Anh em cho mình hỏi anh em hay làm web dạng landing pages bằng wp thì hay dùng những plugin nào để làm nhiều ạ Thanks all Happy new year 2022 đến toàn bộ ae Wordpress Vietnam Team

Câu hỏi từ Group FB:
Anh em cho mình hỏi anh em hay làm web dạng landing pages bằng wp thì hay dùng những plugin nào để làm nhiều ạ
Thanks all
Happy new year 2022 đến toàn bộ ae Wordpress Vietnam Team
Nguồn: Redirecting...