Anh em cho hỏi là cái search result mình control như thế nào nhỉ? tại search của mình nó đang ra tào lao. cụ thể là search 1 chữ duy nhất trong post/content thì nó ra 1 nùi.

Câu hỏi từ Group FB:
Anh em cho hỏi là cái search result mình control như thế nào nhỉ? tại search của mình nó đang ra tào lao. cụ thể là search 1 chữ duy nhất trong post/content thì nó ra 1 nùi.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/562701367764092/