Anh/chị ơi, em set hình ảnh bài viết ở Featured Image nhưng khi chia sẻ lên fb và zl lại hiện hình khác

Câu hỏi:
Anh/chị ơi, em set hình ảnh bài viết ở Featured Image nhưng khi chia sẻ lên fb và zl lại hiện hình khác, thì sửa thế nào ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Anh/chị ơi, em set hình ảnh bài viết ở Featured Image nhưng khi chia sẻ lên fb và zl lại hiện hình khác, thì sửa thế nào �... | Facebook