Anh chị cho em hỏi xíu ạ. Không biết có tool nào để up sản phẩm lên wordpress không ạ? Vì cần up sản phẩm nhiều lên web, và phải cập nhật thường xuyên ạ. Em xin cảm ơn ạ.

Anh chị cho em hỏi xíu ạ. Không biết có tool nào để up sản phẩm lên wordpress không ạ? Vì cần up sản phẩm nhiều lên web, và phải cập nhật thường xuyên ạ. Em xin cảm ơn ạ.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Anh chị cho em hỏi xíu ạ. Không biết có tool nào để up sản phẩm lên wordpress không ạ? Vì cần up sản phẩm nhiều lên web, và phải cập nhật thường xuyên ạ. Em xin cảm ơn ạ.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/589741388393423/