Anh chị cho em hỏi mua vps rồi có cần mua hosting nữa không ạ

Câu hỏi:
Anh chị cho em hỏi mua vps rồi có cần mua hosting nữa không ạ. Và hai cái này khác nhau như nào ạAnh chị cho em hỏi mua vps rồi có cần mua hosting nữa không ạ. Và hai cái này khác nhau như nào ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Anh chị cho em hỏi mua vps rồi có cần mua hosting nữa không ạ