Anh chị cho em hỏi chút ạ. Giờ em muốn tích hợp một cổng thanh toán mà không có trên plugin woocommerce thì em phải làm như nào để tịch hợp nó trên WP ạ. Hiện tại em đang không biết làm như nào. Em cảm ơn

Câu hỏi từ Group FB:
Anh chị cho em hỏi chút ạ. Giờ em muốn tích hợp một cổng thanh toán mà không có trên plugin woocommerce thì em phải làm như nào để tịch hợp nó trên WP ạ. Hiện tại em đang không biết làm như nào. Em cảm ơn
Nguồn: Redirecting...