anh chị cho e hỏi là dùng plugin dịch hay tạo site riêng để dịch tiện hơn admin/editor và cái nào hỗ trợ seo tốt hơn ạ. Em cảm ơn! mong ad duyệt bài ạ

anh chị cho e hỏi là dùng plugin dịch hay tạo site riêng để dịch tiện hơn admin/editor và cái nào hỗ trợ seo tốt hơn ạ. Em cảm ơn! mong ad duyệt bài ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
anh chị cho e hỏi là dùng plugin dịch hay tạo site riêng để dịch tiện hơn admin/editor và cái nào hỗ trợ seo tốt hơn ạ. Em cảm ơn!
mong ad duyệt bài ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/591751534859075/