Ai khám giúp e websits bravigo

Câu hỏi:
Ai khám giúp e websits bravigo.vn được ko ai em thấy nó chậm. Bên làm web họ nói là ko được làm slide :slightly_smiling_face: với hiệu ứng vậy những brand lớn họ sẽ giải quyết vấn đề này ntn vậy ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Ai khám giúp e websits bravigo.vn được ko ai em thấy nó chậm