Ai giúp em cài theme với ạ, e cài quài không được

Câu hỏi từ Group FB:
Ai giúp em cài theme với ạ, e cài quài không được
Nguồn: Redirecting...