Ae trong nhóm mình có ai dùng CloudFlare không a? Nếu web dùng ảnh Webp thì có bị tình trạng không load được ảnh Thumb trên iOS không? Thanks ae

Ae trong nhóm mình có ai dùng CloudFlare không a? Nếu web dùng ảnh Webp thì có bị tình trạng không load được ảnh Thumb trên iOS không? Thanks ae
0

Câu hỏi từ Group FB:
Ae trong nhóm mình có ai dùng CloudFlare không a?
Nếu web dùng ảnh Webp thì có bị tình trạng không load được ảnh Thumb trên iOS không?
Thanks ae
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/613454382688790/