Ae nào lên php 8.0 chưa. Sao mình up lên thấy còn chậm hơn 7.4 khi test ở Google Speed vậy

Câu hỏi từ Group FB:
Ae nào lên php 8.0 chưa. Sao mình up lên thấy còn chậm hơn 7.4 khi test ở Google Speed vậy
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/735290050505222/