AE có ai cài hocvps bị lỗi không. VPSSIM thì toang rồi, nên phải lựa sang hocvps. Vì vps đang cài Centos 6 nên mỗi hocvps nó còn cài được (mấy cái script khác hỗ trợ toàn 7,8 hết rồi)

AE có ai cài hocvps bị lỗi không. VPSSIM thì toang rồi, nên phải lựa sang hocvps. Vì vps đang cài Centos 6 nên mỗi hocvps nó còn cài được (mấy cái script khác hỗ trợ toàn 7,8 hết rồi)
0

Câu hỏi từ Group FB:
AE có ai cài hocvps bị lỗi không.
VPSSIM thì toang rồi, nên phải lựa sang hocvps.
Vì vps đang cài Centos 6 nên mỗi hocvps nó còn cài được (mấy cái script khác hỗ trợ toàn 7,8 hết rồi)
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/671772253523669/