AE cho mình hỏi xíu : làm sao để ẩn vertical menu ngoài trang chủ mà chỉ chạy trang trong thôi nhỉ !

AE cho mình hỏi xíu : làm sao để ẩn vertical menu ngoài trang chủ mà chỉ chạy trang trong thôi nhỉ !
0

Câu hỏi từ Group FB:
AE cho mình hỏi xíu : làm sao để ẩn vertical menu ngoài trang chủ mà chỉ chạy trang trong thôi nhỉ !
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/706987773335450/