ae cho mình hỏi có plugin nào leech / crawl content từ web khác mà ko chứa các anchor text ở web đó ko Tks all

ae cho mình hỏi có plugin nào leech / crawl content từ web khác mà ko chứa các anchor text ở web đó ko Tks all
0

Câu hỏi từ Group FB:
ae cho mình hỏi có plugin nào leech / crawl content từ web khác mà ko chứa các anchor text ở web đó ko
Tks all
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/714657849235109/