AE cho mình hỏi Có Plugin hay đoạn PHP cache nào CACHE product woocommerce dạng html ko ? Để Cache sản phẩm ^^ cho tốc độ giảm tải ko nhỉ ?

AE cho mình hỏi Có Plugin hay đoạn PHP cache nào CACHE product woocommerce dạng html ko ? Để Cache sản phẩm ^^ cho tốc độ giảm tải ko nhỉ ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
AE cho mình hỏi Có Plugin hay đoạn PHP cache nào CACHE product woocommerce dạng html ko ?

Để Cache sản phẩm ^^ cho tốc độ giảm tải ko nhỉ ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/587105671990328/