AE cho hỏi với. Theme flatsome. Mình đặt banner, file ảnh nó không Reponsive khi xem dưới chế độ di động, mà bị cắt còn 1/4. Mình phải làm gì! Nhờ ae góp ý!

Câu hỏi từ Group FB:
AE cho hỏi với. Theme flatsome.
Mình đặt banner, file ảnh nó không Reponsive khi xem dưới chế độ di động, mà bị cắt còn 1/4.
Mình phải làm gì!
Nhờ ae góp ý!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/781890842511809/