Ae cho hỏi chút mk mới làm web về cho vay, tự nhiên bị an ninh mạng ktra vì có nội dung các app cho vay nặng lãi, thế là bên cung cấp tên miền, host khoá, vậy là e nên dùng máy chủ bên nước ngoài để k bị ktra ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Ae cho hỏi chút mk mới làm web về cho vay, tự nhiên bị an ninh mạng ktra vì có nội dung các app cho vay nặng lãi, thế là bên cung cấp tên miền, host khoá, vậy là e nên dùng máy chủ bên nước ngoài để k bị ktra ạ
Nguồn: Redirecting...